Bộ ngắt mạch chân không 33kV 35kV 36kV 1250A ngoài trời với máy biến áp hiện tại

Máy cắt chân không 33kV 35kV 36kV 1250A ngoài trời có máy biến áp.

Có thể hoạt động tốt ở nhiệt độ môi trường: - 40 ℃ ~ + 40 ℃. Kết cấu đơn giản, bảo trì miễn phí và tuổi thọ lâu dài được sử dụng trên cấp điện áp 35kV, bao gồm các đường dây trên không, các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, trạm điện, trạm biến áp, v.v. 

new


Thời gian đăng: 22-12-2020